אודות הספר "למי צלצלו השעונים - מגדלי השעון העת'מאניים בארץ ישראל"

מחקר מגדלי-השעון העות'מאניים שנבנו בארץ-ישראל, לכבוד הסולטן עבדול חמיד ה-2, מצא את ביטויו בספר "למי צלצלו השעונים?" (2003). הקדמות והרחבות נכתבו על תולדות השעונים בעולם, על הסולטן עבדול חמיד ה-2 ועוד.