ז. חקר מגדלי השעון העת'מאניים בארץ ישראל

מגדל-השעון ביפו, הוקם - על סמך המחקרים הישנים, בשנים שונות. כמדריך בנושא בקשתי לפתור את החידה. המחקר גלש ליפו העתיקה כולה ולמגדלי השעון האחרים שנבנו בארץ-ישראל. ספרות קודמת, דנה ב-5 מגדלי שעון עות'מאניים בארץ-ישראל. פחות ידועים היו מגדלי השעון בחיפה ובנצרת. מחקרי הגיע למחוזות נסתרים ופתר את רב החידות. המחקר המשיך ל-100 מגדלי השעון שהוקמו במרחבי האימפריה העות'מאנית - את רובם בקרתי פיסית.


חנוכת מגדל השעון ביפו
חנוכת מגדל השעון ביפו