ג. פרק דוגמה מהספר - "מחמורו של הסולטן - לרכבת העמק"

עם הקמת הרכבת החיג'אזית, נבנו בקטע חיפה-צמח - 8 תחנות (קטע זה כונה לימים - "רכבת-העמק").
בתקופה הבריטית, נוהל קטע זה של הרכבת החיג'אזית ע"י רכבות-פלשתינה PR. בתקופה זו התווספה תחנת רכבת אחת: תחנת יחזקאליה/עין-חרוד/גבע, וחניות רבות (נקודות עצירה של הרכבת) לישובים היהודיים החדשים ולמספר ישובים ערביים.
- תחילתו של "קרון" יחזקאליה/עין-חרוד/גבע, מוצג כאן לדוגמה.
- תוכן העניינים של הספר "מחמורו של הסולטן - לרכבת-העמק", מובא בהמשך.


 
 
 גשר ירמוך מס' 2 במצבו העכשווי כריכת הספר

Ċ
yehuda levanony,
16 ביולי 2015, 6:09
Ċ
yehuda levanony,
16 ביולי 2015, 4:31
Ċ
yehuda levanony,
16 ביולי 2015, 6:31