"גשר חסר מזל": ג'סר אל־האווה - לשעבר הגדול בגשרי ארץ ישראל

"גשר חסר מזל" - מאמר מתוך העיתון "עתמול"


Comments